CAD / CAM

Software, který nám umožňuje vytvářet, simulovat, předávat a spravovat návrhy výrobků v širokém rozsahu řešení 3D návrhů. Prostřednictvím integrace výkonných nástrojů pro navrhování, včetně špičkových možností práce s díly, sestavami i výkresy.

SOUPIS STROJŮ VHODNÝCH PRO TECHNOLOGII
SOLIDWORKS
SOLIDWORKS SOLIDCAM GIBBSCAM 2014