3D MĚŘENÍ

Díky vysoce kvalitnímu 3D měřícímu přístroji a školené obsluze dokážeme poskytnout měřící protokoly a to především na složitě tvarové díly. 3D měření umožňuje měření výrobků v celé rozměrové paletě s dostatečnou rezervou v přesnosti měření vzhledem k definované odchylce měřícího přístroje.

Prováděná měření mohou být vztažena buď k hodnotám předepsaným klasickým výkresem, a nebo k modelu, který byl vytvořen a uložen v podobě 3D elektronického souboru.

Precizní měřící přístroj a školená obsluha dokážou poskytnout měřící protokoly s minimálními odchylkami.

SOUPIS STROJŮ VHODNÝCH PRO TECHNOLOGII
DEA Global TSM-LSP X15
DEA Global TSM-LSP X15